Özel Tanımlı Fonksiyonlar-4 (Kritik Noktalara Göre Grafik Çizimi)